Địa chỉ: Thôn Yên Kiện, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.Hiệu trưởng: Đào Kim Hương