Tuesday, 15/06/2021 - 19:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH NGỌC HỒI

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TH NGỌC HỒI

 

 
  
 

Số: 61/KH-THNH

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
  

 

            Ngọc Hồi, ngày 2 tháng 3 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

 

Trường Tiểu học Ngọc Hồi được thành lập từ tháng 9 năm 1996 trên cơ sở được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Ngọc Hồi 1 theo quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 1996 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Trường tiểu học Ngọc Hồi đóng trên thôn Yên Kiện xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội.

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường tiểu học Ngọc Hồi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông; góp phần cùng các trường Tiểu học xây dựng ngành giáo dục huyện Thanh Trì phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

1.1. Học sinh:

 

Khối

Số lớp

Số học sinh

Tổng số

Nam

Nữ

Khuyết tật

Quá ĐT

I

6

282

152

130

0

2

II

6

317

167

150

0

1

III

4

228

116

112

0

2

IV

4

219

113

106

0

1

V

5

261

151

110

0

0

Tổng cộng

25

1307

699 = 53,5%

608 = 46,5%

0

6 = 0.5%

1.2. Đội ngũ cán b, giáo viên, công nhân viên:

CÁC                      BỘ PHẬN

Số lượng

Trình độ

TỔNG SỐ

NỮ

BIÊN CHẾ

ĐẢNG VIÊN

ĐOÀN VIÊN

ĐH

TC

SC

KHÔNG QUA                ĐÀO TẠO

BAN GIÁM HIỆU

02

02

02

0

2

0

02

0

0

 

0

TỔNG PHỤ TRÁCH

01

01

01

0

1

1

0

1

0

 

0

GIÁO VIÊN CƠ BẢN

28

28

26

2

15

4

8

20

0

 

0

GV CHUYÊN BIỆT

07

04

06

1

5

6

7

0

0

 

0

NHÂN VIÊN

07

04

2

05

3

1

1

0

2

4

0

Tổng cộng

45

39

37

8

26

12

18

21

2

4

0

 1.3. Cơ sở vật chất:

- Trường có 25 phòng học cho 25 lớp, 1 phòng Tin học, 1 phòng đa năng, 1 nhà thể chất, 1 thư viện cho giáo viên, học sinh, 1 phòng ĐDDH, 1 phòng HĐSP.

- Có 8 phòng chức năng dùng cho bộ phận hành chính gồm phòng Hiệu trưởng, phòng Hiệu phó, phòng hội đồng, phòng Truyền thống - Hoạt động Đội và Tư vấn tâm lý học sinh, phòng Tài vụ, phòng Y tế, phòng kho, phòng Bảo vệ.

- Có 1 nhà bếp, 1 bể dạy bơi cho học sinh.

- Bàn ghế, bảng, quạt, ... được trang bị đầy đủ theo số phòng học, phòng chức năng.

 2. Thuận lợi:

          - Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm cải tạo mở rộng trường theo mô hình trường học điện tử để bàn giao cho nhà trường.

          - Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Hội khuyến học, các ban ngành đoàn thể, Hội CMHS đều quan tâm động viên hỗ trợ cho công tác giáo dục của nhà trường.

      - Học sinh ngoan, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội. PHHS tin tưởng, tự hào về trường mình.

3. Khó khăn:

- Hiện tại, dự án mở rộng trường chưa triển khai nên nhà trường còn thiếu phòng học và các phòng chức năng.

- Số giáo viên hợp đồng nhiều, chưa ổn định công tác, chưa có kinh nghiệm giảng cũng phần nào ảnh hưởng tới chất lượng chung của nhà trường.

- Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên còn có hạn chế.

 - Nhiều PHHS ở các tỉnh ngoài đến cư trú, làm ăn, chỗ ở không ổn định, điều kiện sống còn khó khăn ảnh hưởng tới việc học tập của các con.

4. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ .

1. Tầm nhìn và sứ mệnh:

Trường Tiểu học Ngọc Hồi là một trường chuẩn mực và năng động, nơi học sinh và giáo viên luôn có khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy độc lập và sáng tạo để nâng cao lợi ích bản thân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, chăm sóc để phát huy phẩm chất riêng, biết sáng tạo, có năng lực tư duy cho mỗi học sinh.

2. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tinh thần đoàn kết

- Tính trung thực

- Dân chủ, kỷ cương

- Sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm

- Lòng nhân ái và sự tôn trọng.

III. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ CB - GV - NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị.

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và khu vực.

- Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

- Trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Mục tiêu cụ thể:

 - Mục tiêu ngắn hạn: Năm học 2020- 2021, trường Tiểu học Ngọc Hồi hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II và công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

      - Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2022, trường Tiểu học Ngọc Hồi có cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ các phòng học, phòng chức năng khang trang, hiện đại, khẳng định được chất lượng giáo dục. Chú trọng đầu tư xây dựng thư viện. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa cũng như văn nghệ, thể dục thể thao…

      - Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2023, trường Tiểu học Ngọc Hồi  hoàn thành xây dựng Thư viện Xuất sắc, trường Tiên tiến Xuất sắc về TDTT và phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng Bằng khen của UBND Thành phố.

+ Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định.

+ Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

2.1.Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

QUI MÔ ĐỘI NGŨ CBGVNV

Năm học

Số lượng

Trình độ CBGV

Tổng toàn trường

BGH

GV

Nhân viên

Đảng viên

ĐH

2020-2021

49

2

40

7

27

17

25

2021-2022

55

2

46

7

28

17

31

2022-2023

61

3

50

8

29

49

4

2023-2024

66

3

55

8

30

58

0

2024-2025

71

3

60

8

31

63

0

 

 

Trong giai đoạn 2020-2025, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:

- Đảm bảo đủ biên chế được giao về đội ngũ nhà giáo, nhân viên là 71. Trong đó Ban giám hiệu có 3 đồng chí, nhân viên 08 người.

- 100% cán bộ và giáo viên có trình độ đại học, có năng lực thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho giảng dạy và học tập.

- 100% số tiết dạy sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin.

2.2.Về học sinh:

Trong giai đoạn 2020-2025, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về học sinh như sau:

QUI MÔ TRƯỜNG LỚP

Năm học

Tổng số học sinh

Tổng số lớp

Số lớp

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

2020-2021

1323

27

8

5

6

4

4

2021-2022

1383

31

8

8

5

6

4

2022-2023

1435

34

8

8

8

5

6

2023-2024

1401

37

8

8

8

8

5

2024-2025

1415

40

8

8

8

8

8

 

- Chất lượng học tập:

+ Về học tập: 99,5% -> 100% số HS được đánh giá Hoàn thành và hoàn thành Tốt nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục.

+ Về Năng lực: 100% HS được đánh giá ở mức Đạt và Tốt, trong đó HS được đánh giá mức Tốt: 80%).

+ Về Phẩm chất: 100% HS được đánh giá ở mức Đạt và Tốt, trong đó HS được đánh giá mức Tốt: 80%.

+ 99,5% -> 100% HS hoàn thành chương trình lớp học và được lên lớp.

+ 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

+ 75% -> 80% học sinh tham gia giao lưu các câu lạc bộ đạt giải.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động trong nhà trường và nơi sinh sống.

2.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

Trong giai đoạn 2020-2025, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như sau:

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo triển khai đề án mở rộng trường xây dựng các phòng học, phòng bộ môn đúng tiêu chuẩn theo hướng hiện đại.

- 100% phòng học có đủ bàn ghế đạt chuẩn. 100% các phòng học được trang bị các thiết bị dạy học hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn”

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình; xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước và của ngành.

- Nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập.

-Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Thực hiện tốt việc chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kiểm tra đánh giá.

- Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Lãnh đạo và tổ chức việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, dạy học theo hướng cá thể hóa từng đối tượng HS. Tập cho HS có thói quen học tập theo nhóm, tổ, xây dựng góc học tập ở nhà…

- Huy động nguồn lực, hỗ trợ GV đổi mới PPDH, thực hiện tốt nội dung chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020-2021, tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, xây dựng văn hóa hợp tác trong nhà trường để tạo động lực đẩy mạnh đổi mới.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với  nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trong đó chú ý đến quá trình tự học - tự bồi dưỡng của đội ngũ và lãnh đạo việc hỗ trợ chuyên môn và phát triển nhân cách cho giáo viên. Cụ thể:

+ Năm 2021: Tất cả CBGV, NV chưa có trình độ đạt chuẩn phải đi học để đạt chuẩn.

+ Năm 2024: 100% CBGV, NV có trình độ đạt chuẩn.

+ Năm 2025: 100% CBGV được tham gia tập huấn SGK mới, đủ năng lực thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà trường, mỗi thành viên trong đơn vị đều ý thức xây dựng thương hiệu nhà trường, tạo điều kiện tối đa để khuyến khích  khơi dậy năng lực tiềm tàng có trong đội ngũ, xây dựng tinh thần trách nhiệm - tinh thần đoàn kết - sự hợp tác cùng phát triển, xây dựng mối quan hệ  thân thiện trong nhà trường ( BGH - các đoàn thể; BGH - GV; GV - GV; GV - HS; HS - HS; CBCNVC - PHHS… ); đánh giá công bằng - khuyến khích phối hợp với chính sách tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.

 3. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa.

- Xây dựng CSVC nhà trường theo hướng hiện đại, phục vụ nhu cầu giảng dạy, làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình đã được phê duyệt theo dự án.

- Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường nhằm sửa chữa, nâng cấp và làm mới những phần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp để phục vụ cho hoạt động dạy học được tốt hơn.

- Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số trang thiết bị dạy học đã hỏng hoặc còn thiếu.

- Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho nhà trường.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.

5. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách nhà nước.

+ Nguồn lực vật chất: Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.

+ Các khoản quà tặng của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nhà trường, Hội CMHS …

6. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

- Xây dựng vững chắc mối quan hệ giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm  với CMHS.

- Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng Điều lệ ban hành.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

- Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: 

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường bằng hình thức công bố trên bản tin và trên Website của nhà trường.

2. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

- Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020-2025.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng  Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.

3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:

- Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

- Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

- Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

4. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:

- Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, mỗi CB-GV-NV phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

- Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.

5. Trách nhiệm của học sinh:

- Ra sức học tập, rèn luyện bản thân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng sống, để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.

6. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

- Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.

- Luôn có những ý kiến tham mưu,đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.

VI. KẾT LUẬN

Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian 5 năm tới, giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển trường Tiểu học Ngọc Hồi giai đoạn 2020-2025”./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì;

- Đảng ủy,  HĐND, UBND xã Ngọc Hồi;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Đào Kim Hương

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

             

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 31
Tháng 06 : 628
Năm 2021 : 12.858